<-Pavyzdžiai-Klausimai-kontaktai->

Projektai


2012-11-19

Alsėdžių vidurinei mokyklai - 60 metų


Alsėdžių vidurinės mokyklos 60 metų paminėjimo šventė vyko 2012 m. lapkričio 10 dieną.
Filmą apie šią šventę žiūrėkite http://youtu.be/DZmRFaEbjJc
Nuo lapkričio 19 iki 26 dienos šis filmas bus rodomas kabelinės televizijos "Parabolė" infmaciniu kanalu ir jį galės matyti visi Plungės kabelinės televizijos ir Telšių kabelinės televizijos abonentai.
Filmo trukmė - 2 val. 20 min.


Šį filmą skiriu buvusiam (1965 ... 2000 metai) Alsėdžių vidurinės mokyklos direktoriui Valiui Balandžiui, klasės auklėtojai Vandai Balandienei ir visiems XVIII laidos (1972 m.) abiturientams.

Ypač noriu padėkoti savo klasės auklėtojai Vandai Balandienei bei klasės draugams Anicetui Kikilui ir Janinai Kiesaitei už jų pateiktas mūsų klasės archyvines nuotraukas.

XVIII laidos abiturientas
Steponas Zepčiukas

Filmas yra įrašytas:
a) standartine raiška - į 8,5 GB DVD diską;
b) Full HD raiška - į 25 GB Blu-ray diską.
Artimiausiu laiku abu filmo variantai bus įkelti į "Laiko pėdų" FTP serverį
Priėjimas prie FTP serverio yra laisvas.